Under våren 2021 så sökte totalt 28 512 personer till Jönköping University och deras utbildningar och kurser vilket är en ökning på 18% jämfört med fjolåret.

– Det är väldigt glädjande siffror, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Redan 2020 under pandemins begynnelse kunde man se en kraftig ökning av antal sökande till högskolor och universitet i Sverige, men ökningen av antal sökande är inget som verkar minska. Cirka 419 000 människor har sökt till landets universitet och högskolor under våren, vilket är en ökning med 12 000 personer sen 2020.

– Jag kan inte svara konkret på vad det beror på, säger Agneta Marell. Troligtvis är folk sysslolösa och vill ha något att göra och ser utbildning som ett alternativ att hålla sig aktiva och ha någon typ av försörjning under pandemin.

Vid högskolan i Jönköping så är det vårdutbildningar som är mest populära, precis som 2020. Sjuksköterskeprogrammet har fått en ökning av antal sökande med 19% jämfört med 2020 vilket troligtvis beror på pandemin.

– Möjligen har intresset för arbete inom vården ökat ännu mer eftersom folk känner ett större behov av att hjälpa till. Säkerligen eftersom pandemin varit en så stor del av människors liv. 

En åldersgrupp som ökar i antal sökande är människor i 19 och 20 årsåldern. Detta beror troligtvis på den stora arbetslösheten hos de nyblivna studenterna då arbetstillfällena minskat under pandemin, enligt arbetsförmedlingen.

– Arbeten som vanligtvis ungdomar får efter studenten har ju gått bort under pandemin. Exempelvis servicejobb och liknande. Det spelar säkert roll, säger Marell.

När världen i framtiden återgår till det normala finns en risk att intresset för utbildning minskar i takt med att jobbtillfällena blir fler, men det är inget högskolan oroar sig för.

– Visst kan det ske en minskning efter pandemin, men den blir troligtvis relativt liten isåfall. Det är inget problem vi tittar på just nu, men vi hoppas såklart att intresset löper på i samma takt även nästa år.

Reporter: Olle RydqvistG-BVQ5VFQ7W4