Fd. kommnunalrådet Acko Ankarberg Johansson (kd). Foto: Kristdemokraterna.

Arbetet att hitta ett nytt kommunalråd efter Acko Ankarberg Johansson är inne i sitt slutskede. I dagarna genomförs den sista intervjun innan nomineringskommittén ska utse sitt förslag till nomineringen.
Det svåra har varit att tänka bort ”så här är Acko och så ska hennes efterträdare vara”, säger nomineringskommitténs ordförande Mia Frisk (kd).

Sedan Acko Ankarberg Johansson lämnade posten som kommunalråd i Jönköping för jobbet som ny partisekreterare för Kristdemokraterna i december har ett intensivt arbete pågått för att hitta hennes efterträdare. Flera förslag har kommit in till nomineringskommittén som nu går in i sitt slutskede inför sitt slutgiltiga besked.

– Vi har en intervju kvar att göra innan vi ska börja väga deras för- och nackdelar mot varandra, säger kommitténs ordförande Mia Frisk.

Hon vill inte berätta hur många som har intervjuats eller vad som står i den kravprofil som har satts upp på den som ska efterträda Ankarberg Johansson, men att det finns några väldigt viktiga specifikationer man tittar efter.

– Självklart viktigt att personen är väl förankrad i partiet och har idiologin i ryggraden. Även om man ska vara insatt i alla frågor så är socialt engagemang viktigt eftersom vi innehar välfärdskommunalposten, förklarar Frisk.

Mia Frisk (kd) ordförande i nomineringskommittén. Foto: Kristdemokraterna.

Det som varit svårast i arbetet har varit att inte tänka för mycket på hur Acko Ankarberg Johansson var som kommunalråd.

– Det svåra har varit att tänka bort ”så här är Acko och så ska hennes efterträdare vara”. Den person som väljs ska inte vara där Acko var när hon slutade.

Efter 12 år med ett kvinnligt kommunalråd så finns det inget krav på att efterträdaren ska vara man eller kvinna, nu är det bara rätt person som ska hittas.

– Hade vi bara haft manliga kommunalråd hade det varit naturligt med en kvinna. Men, nu efter Ackos period behöver vi bara rikta in oss på att hitta personen med rätt kompetens, oavsett kön, säger Mia Frisk.

G-BVQ5VFQ7W4