Den islamiska gruppen Hizb ut-Tahrir har lanserat en kampanj under slogan ”Använd din röst – men inte till valet” och hävdar att det är ”syndigt” för muslimer att delta i icke-islamiska val.

I ett videoklipp som publiceras på en Facebook sida, uppmanar Hizb Ut-Tahrir andra muslimer att avstå från att rösta, eftersom de säger att det är Haram – förbjudet – enligt islam.

Hizb ut-Tahrir al-Islami är en fundamentalistisk panislamisk rörelse med förgreningar över stora delar av världen som grundades 1953 i Jerusalem av Taqi ad Din al Nabhani. Rörelsen arbetar för inrättandet av en islamisk stat (”Ummah”), ett kalifat efter mönster från Muhammeds tid som manar till kamp mot världsliga och icke-islamiska regimer.

Bortsett från internet närmar sig Hizb Ut-Tahrirs medlemmar och sprider information bland muslimer för att inte delta i vad de anser vara ett ”icke-islamiskt” val.

– Vi, era bröder inom Hizb ut-Tahrir,  uppmanar er att bojkotta val, säger talaren i videoklippet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) övervakar kampanjen och varnade valadministrationen för organisationens propaganda när den upptäcktes den 26 juli i år.

– Vi uppmanar muslimer att inte delta i sekularismens politiska system”, skriver en talesperson i ett mejl till Aftonbladet.

– De uppmanar muslimer att inte rösta om man vill vara en god muslim. Det minskar möjligheterna och rättigheterna för vår muslimska befolkning om man lyckas skrämma folk till att inte gå och rösta. Då är det ett av de grundläggande värdena i samhället som hotas, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s särskilda valorganisation.

Hizb ut-Tahrir har delat videor via sociala medier där det står att rösta i västvalet är förbjudet i islam, samt att dela bilder av medlemmar i gruppen utanför Stockholms moské som talar till allmänheten och utdela broschyrer.

– När valet är över och de inte behöver din röst längre, då vänder de sig mot dig och följer sina egna intressen. Vi kan inte förvänta oss att någon annan ska föra vår talan. Det är vi muslimer som kan språket, som bor här, som ska föra vår egen talan, fortsätter bland annat talespersonen på videoklippet.

Vi har sökt Hizb ut-Tahrir för en intervju om varför de uppmanar muslimer till att bojkotta det svenska valet men de har inte svarat på våra kontaktförsök.

G-BVQ5VFQ7W4