Idag inleddes den uppmärksammade rättegången mot företagsledaren Karl Hedin som står anklagad för grovt jaktbrott.  Men varför är frågan om vargen så polariserad?

Diskussionen kring vargen har funnits genom alla tider, men varför dyker frågan upp så ofta? Reaktionerna från allmänheten när frågan tas upp i olika sammanhang kännetecknas av starka åsikter. Kommentarsfälten och inkorgarna fullständigt bombas av olika åsikter och även vrede. – Det finns riksdagsbeslut att vargen ska få finnas även i södra Sverige, säger Linda Andersson som är vilthandläggare i Jönköpings län. 

Vargen är ett djur vars existens förargar många och heta debatter blossar ofta upp angående jakt och attacker mot tamdjur. Foto: Pixabay

Rättegången mot Karl Hedin inleddes tidigare idag, har ni koll på om jaktbrott förekommer här i Jönköpings län?

Varför väcker vargfrågan så starka känslor?

Hur pass laddat är ämnet?

Man har hört om att ett vargpar har bildat revir i länet, finns det tecken på fler vargar?

Varför skapade vargarna revir just här?

Varför tillåter ni att vargarna stannar här?

Hur pass vanligt är det att folk påstår sig ha sett varg?

Vad säger ni till djurägarna som drabbas?

Hur påverkas vargen av en så pass kall vinter som vi haft i år?

Hur kommer man övervaka vargarna framöver?

Reporter: Mattias Altgärde

G-BVQ5VFQ7W4