Currently browsing author

Anna Avdiakova

Med träningen som dröm

Pernilla Ekh, 44 år levde i sin dröm att träna under många år, men fick den krossad av en utmattningsdepression i slutet …

Krönika

Leva i sin dröm, är det möjligt? För många förblir drömmar just en dröm, för många känns det som en utopi att …