Höga matpriser drabbar skolmatens kvalitet

foto av soppa

Sämre betyg och fler som vänder sig till sötsaker istället för att äta i skolbespisningen kan bli resultatet av försämrad skolmat. Elever i Jönköping känner olust och oro för matens försämrade kvalitet.

G-BVQ5VFQ7W4