Sverige har flest narkotikarelaterade dödsfall i EU, samtidigt är landet ett av få i den demokratiska världen där själva konsumtionen av narkotika är förbjuden. Lagen mot det egna narkotikabruket trädde i kraft 1988 och har sedan dess inte utvärderats. Trots skyhöga dödstal och ökat användande, trots FN, WHO och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill regeringen inte ens utreda om lagen gör mer skada än nytta.

I den här artikelserien pratar vi med forskare, läkare, poliser, politiker, brukare och anhöriga till de som drabbats av missbruk och försöker ta reda på vad en avkriminalisering hade inneburit för Sverige, om jakten på det narkotikafria samhället kostar mer än det smakar, och varför frågan om det egna bruket tycks vara så känslig att den inte ens kan utredas.

Ett slutprojekt vid Södra Vätterbygdens folkhögskola.

 

En artikelserie om svensk narkotikapolitik.

Christopher Danielsson
j19dach@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4