Tre dagar efter att Paolo Roberto erkänt sexköp stoppade förlaget Bonnier Fakta all försäljning av hans 14 böcker.  Något som ledde till kritik i sociala medier. Flera anser att Bonnier förlag har moralpanik och att detta är en inskränkning av yttrandefriheten. Men förlaget står fast vid sitt beslut.

”Beslutet att stoppa försäljningen av hans böcker och att avsluta samarbetet med honom var självklart”, säger Filippa Palmen, presskommunikatör på Bonnier. 

Förlaget vill inte gå in på vad det står i avtalet med Paolo Roberto, om de står att Bonnier har har rätt att avsluta samarbetet med författaren om han gör någon typ av brott. Men säger att de har rätt att bryta avtalet om böckerna innehåller till exempel barnpornografi eller plagiat. 

Förlaget har fått en del kritik för att ha gått för långt och att det är en inskränkning i yttrandefrihetslagen. Men Bonnier ser inte det som ett problem eftersom de anser att Paolo Roberto är att ge ut sina böcker via andra förlag.

”Vi ser inte att vi censurerar honom,  han får köpa böckerna och sälja dem var han vill”,  säger Malin Jansson.

Paulo har tidigare varit polisanmäld för misshandel, men Bonnier valde då att inte avsluta samarbetet med honom, men när han erkände det här brottet, då avslutade de samarbetet med honom. Bonnier tycker att brottet som Paulo begått nu, är allvarligare än misshandel. 

”Förtroendet för Roberto finns inte kvar”, säger Filippa Palmen. 

Framöver kommer Bonnier att göra bakgrundskollar på alla nya författare för att inte något liknande ska kunna hända igen. 

”Vi blev väldigt chockade när vi fick veta vad som hänt”, säger Malin Jansson.

G-BVQ5VFQ7W4