Jönköpings-Postens politiska redaktör och ledarskribent Dan Sylvebo är väldigt kritisk till de nya bostadsplanerna vid Tändsticksområdet.

Foto: Twitter och jp.se
Foto: Twitter och jp.se

 

Under tisdagen skrev JP om de fortskridande planerna på Tändsticksområdet i Jönköping. De nya ritningarna för hur de planerade bostäderna kan se ut finns tillgängliga för allmänheten i kommunens utställningslokal på Juneporten. Planen är att runt 100 bostäder ska byggas i området, varav 20 av dem ska ligga i ett helt nytt hus på parkeringsplatsen mitt emot Kulturhuset. Lägenheterna ska då finnas på de två översta våningarna, medan det på bottenplan ska göras plats för verksamhetslokaler. Resterande bostäder planeras byggas i de lokaler som redan existerar, bland annat genom inredning av vindar.

Sylvebo är kritisk

En som är starkt emot det planerade bygget är Jönköpings-Postens politiska redaktör och ledarskribent, Dan Sylvebo. Redan i december förra året skrev han en krönika om ämnet. När vi når honom på telefon utvecklar han sitt resonemang.

– Jag tycker att Tändsticksområdet är en oas i stan. Det är något alldeles helt unikt. Då tycker jag inte att man borde forcera områdets utveckling som man gör genom att politiskt rösta fram nya bostäder, utan man kan istället låta det området utveckla sig i sin takt – ja – helt enkelt organiskt som jag skrev i min krönika i december.

Han fortsätter:

– Allt behöver inte hela tiden forceras fram. Allt behöver inte hela tiden förtätas, bebyggas, utvecklas och exploateras. Varenda liten yta av denna stan ska politikerna ta tag i för att utveckla – som man säger. En del av staden kan man få ha kvar så som den är, sedan kan den förändras i den takt som bara sker organiskt.

De nya ritningarna som kommit ut har inte fått Sylvebo att ändra sig. Han är fortfarande lika starkt emot bygget som förra året.

– Ja, det är jag. Det finns inga ritningar i världen som kan ändra min ståndpunkt i det avseendet. Jag tycker inte att bostäder hör hemma på dagens Tändsticksområde, och inte i framtidens heller för den delen så som det är nu. Jag är inte emot förändring, snarare tvärtom, men jag tycker att man ska förändra med förnuft och sans och jag tycker att man ska ha respekt för historien, säger han.

Dan Sylvebo menar att området representerar en brygga mellan generationerna och mellan dåtid och nutid, och även in i framtiden.

– Då kan jag tycka det är viktigt att ha kvar områdets originalitet, och faktiskt också som en motpol till staden i övrigt. Därmed skapas en berikande dynamik.

Var tycker du Stadsbyggnadsnämnden borde bygga istället? Behövs det fler bostäder i centrala Jönköping?

– Det behövs definitivt fler bostäder. Just i centrala Jönköping vet jag dock inte om det behövs, där är det så förtätat för närvarande som det nästan kan bli. Men det finns platser man kan bygga även i de centrala delarna. Vi utvecklar ju nu Munksjön vilket jag i och för sig tycker är bra. Så det finns utrymmen. Men jag är lite allergisk mot denna ”förtätningsiver” som på något sätt är en ideologi bland stadsplanerare för närvarande, säger Sylvebo för att sedan återigen slå fast:

– Gärna bostäder, men i vart fall inte på Tändsticksområdet.

Är det de tänkta bostäderna i de befintliga lokalerna du tycker är problemet, eller att de planerar bygga nytt på området?

– Jag vill varken ha nya bostäder i befintliga lokaler eller bygga nya lokaler på området, utan det som är där ska vara där. Sedan får man jobba på andra sätt med utveckling och se hur man kan fylla lokalerna med vettigt innehåll. Det är väl snarare det man borde lägga politiskt krut på.

Håkan Sylvan, som är planarkitekt i Jönköpings kommun, hoppas att planförslaget antas i Stadsbyggnadsnämnden före årsskiftet. Dan är inte optimistisk att få sin vilja igenom.

– Jag vet inte exakt var alla partier står i den här bostadsfrågan, men det verkar som att det finns en politisk majoritet om jag inte är helt felunderrättad. Så vi får väl fortsätta att bilda opinion mot, avslutar Sylvebo.

G-BVQ5VFQ7W4