I framtiden spås det att Sverige kommer sakna arbetare i 20-30-årsåldern. Äldre kan få sämre hjälp och landets ungdomar hamnar efter. Men i Jönköping ser detta ut att inte bli något större problem, enligt kommunalrådet Ilan de Basso.

Ett hypotetiskt diagram över antalet medborgare i kommunen de närmaste tio åren.

Idag blir ungdomar vuxna betydligt senare än för tjugo år sedan. Sedan början av 1990-talet har det varit populärt att studera efter gymnasiet, vilket kan ta olika länge. Det är en av orsakerna till att många ungdomar i Sverige istället kan bli en belastning för samhället i och med att antalet äldre lever längre. För att det ska bli jämnvikt i välfärdsvågen, är det därför viktigt att de arbetsförda kommer ut i arbete.

Ilan De Basso tror att rätt politik ska rädda kommunens framtid. Foto Anna Hållams

”Känner ingen oro”
I en demografisk kurva som visar hur många människor, i varje ålder, som troligtvis bor i Jönköping om tio år kommer det vara en topp på 20-30 år. Om kurvan skulle stämma även om tjugo år, innebär det att det blir en dipp för samma åldersgrupp. Det skulle kunna betyda att färre arbetar för att de äldre ska ha det bra.
— Jag känner ingen oro inför det, säger Ilan de Basso.

Invandring till stor hjälp
I genomsnitt tar det sex år för en flykting att komma in i det svenska samhället. Det är en siffra som är betydligt lägre i Jönköping. Det förklarar De Basso genom att de som flytt hit sedan 2015 har kunnat fylla många arbetstillfällen, vilket har varit en tillgång.
— Tack vare invandringen har vi kunnat tillsätta många av vakansjobben, säger han och fortsätter:
— Häften av de arbetare som fått anställning de senaste 3-4 åren, är utlandsfödda.
Kommunalrådet förklarar även att en del av de utlandsfödda besitter kompetenser, som Sverige har för lite av idag. Det är också en av anledningarna till att de dryga 1500 lediga jobben i kommunen inte kan fyllas.

I dagsläget är de äldre som inte går i pension, inget hinder för de unga i Jönköping. Tvärtom. De Basso berättar ett exempel med lärarna. På grund av lärarbristen får skolorna ringa in pensionerade lärare för att fylla de lediga tjänsterna. Förutom lärare, som går att utbilda sig till på Jönköping University, jobbar kommunen aktivt med att behålla alla de nybakade studenterna i området.
— Vi jobbar väldigt mycket tillsammans med högskolan och hoppas att studenterna attraheras av oss som arbetsgivare, säger han.
Trots att ungdomar i Jönköpings kommun inte får ett fast jobb tidigare än genomsnittet ser det ändå ljust ut för kommunens framtida välfärdsvåg, menar kommunalrådet:
— Med rätt politik är jag övertygad att vi kommer klara det.