Kjell Nordén, skötare och psykoterapeut anställd inom kommunen i behandlingsverksamheten Alternativ till Våld

Kjell Nordén är skötare och psykoterapeut anställd inom kommunen i behandlingsverksamheten Alternativ till Våld

Mottagningen för våldsutsatta, Musslan och Alternativ till våld i Jönköping jobbar gemensam mot våld i nära relationer, med ett mål att synliggöra det folkhälsoproblem som våld i nära relationer är. Från onsdag till fredag finns de tillgängliga på stan för att informera om sina verksamheter.

 Maria Ericson som är handläggare på mottagningen för våldsutsatta, som är en del av socialtjänsten, berättar att det är svårt att säga exakt hur många som utsätts för våld i nära relationer.

– Det är svårt att ta fram några exakta siffror eftersom det finns ett stort mörkertal. Det vi vet är att alla grupper riskerar att utsättas vare sig man är gammal, ung, fattig eller rik, svensk eller utländsk säger Maria.

Men vad man kan se är att det finns vissa grupper som är överrepresenterade när det gäller våld i nära relationer.

-Personer som utsatts för våld i barndomen drabbas oftare av våld i vuxen ålder än andra, även personer som har problem med missbruk.

Socialtjänsten kan hjälpa män och kvinnor som utsatts för våld på flera olika sätt beroende på om det finns ett akut hot om våld eller inte, vilket avgörs genom en riskbedömning som görs av socialtjänsten.

– Finns inte ett akut hot om våld brukar vi hjälpa dessa män och kvinnor genom stödsamtal där man kan ge dem chansen att bearbeta det de varit med om. Eventuellt också hjälpa dem att göra en polisanmälan. Finns istället ett akut hot om våld kan vi hjälpa personen med skyddat boende, säger Maria.

Hjälper våldsamma personer

Kjell Nordén är skötare och psykoterapeut anställd inom kommunen i behandlingsverksamheten Alternativ till Våld som riktar sig till personer som har utövat våld i nära relationer.

– Jag jobbar tillsammans med en psykolog med att träffa män och kvinnor som har problem med aggressivitet och som är våldsamma på olika sätt. Det kan handla om psykiskt, fysiskt och materiellt våld, att man tar sönder och kastar saker när man blir arg, säger Kjell.

Det Alternativ till våld gör är att hjälpa dessa människor att hitta andra vägar att avreagera sig på när de blir arga.

– Allra först får vi dem att ta ansvar för våldet och inse att det inte går att skylla en våldsam handling på att ens partner provocerat. Det är alltid personen som har använt våld som själv har valt att göra det. Vi hjälper dem också att hitta sätt för dem att lugna ner sig på när ilskan bubblar upp, säger Kjell.

Metoden som används är ursprungligen från Norge där man har sett att den har gjort stor skillnad för män och kvinnor som har problem med aggressivitet. Trots det är det många som faller tillbaka till gamla vanor.

– Det finns självklart alltid personer som faller tillbaka, det är väldigt svårt att ändra en persons beteende men det är verkligen inte omöjligt, säger Kjell.

 Johanna Stenvall

G-BVQ5VFQ7W4