Med anledning av president Obamas besök i Sverige samlades flera grupper på Hoppets torg i Jönköping för att demonstrera.

G-BVQ5VFQ7W4