Hjärtinfarkt drabbar tiotusentals människor varje år. Forskningen går framåt och allt fler överlever. Inom en överskådlig framtid hoppas forskarna kunna förbättra läget ytterligare via metoder och behandlingar som förebygger hjärtinfarkt. 

Region Jönköpings län har i en ny rapport från Socialstyrelsen fått veta att antalet döda i hjärtinfarkt i Regionen har minskat med 36 % sedan 2007. Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötslig bildas i något av hjärtats kranskärl. När en spricka uppstår i placket bildas hastigt en liten klump koagulerat blod. När klumpen växer till en propp som täpper till blodkärlet avbryts blodets genomströmning.

Eftervården måste förbättras

– Det finns alltid saker som måste förbättras, det handlar delvis om den eftervård som finns idag. Det handlar om att fortsätta den forskning som bedrivs idag. Där nya metoder för att både förebygga och sedermera ta hand om under förloppet måste förbättras, menar Anna Sjödin presskontakt på Hjärt-Lungfonden.

Efter en hjärtinfarkt så är hjärtat ostabilt beroende på den syrebrist som uppstått då blodet till hjärtat stannat upp och inte kunnat tillföra syre.

Nya metoder inom sinom tid

Forskare undersöker olika ämnen som läcker ut ur placket och som kan spåras i blodbanan. I framtiden kan sannolikt ett blodprov ge svar på om det förekommer farligt plack i kärlväggen.

– En nödvändighet och ett steg i rätt riktning. Men därför fortsätter vi aktivt med den här kampanjen vi har som sträcker sig under november och december. För att få in mer pengar till forskningen om hjärtinfarkter. Forskarna tror på att inom en kort tid kommer att hitta svar på vad som är bidragande risker. Säger Anna Sjödin.

Att jobba förebyggande

– Givetvis är ett hälsosamt liv med motion och bra kost viktigt för att kunna förebygga hjärtinfarkter. Men vad vi vet är också att det kan vara ärftligt så vissa faktorer kan vara svåra att förebygga, säger Anna Sjödin.

Region Jönköpings län är vid flera mätningar i topp då det kommer till motion och hälsa och där tror Anna att det kan finnas ett samband till det sänkta antalet döda i hjärtinfarkt.

 

Reporter: Emil Qvarnström

G-BVQ5VFQ7W4