Höga matpriser drabbar skolmatens kvalitet, – elerverna: "vi behöver näringen"

foto av soppa

Sämre betyg och fler som vänder sig till sötsaker istället för att äta i skolbespisningen kan bli resultatet av försämrad skolmat. Elever i Jönköping känner olust och oro för matens försämrade kvalitet. 

Det är ingen förvåning att de kraftigt ökade priserna på mat leder till att skolmatens försämring. Detta uppskattas inte av elever i Jönköping. ”Det är tråkigt, vi behöver den näringen för att klara oss igenom en skoldag”, säger en av många skolelever i Jönköping. Att maten får sämre kvalitet kan även leda till att den inte når upp till näringskraven.

Drabbar både mående och resultat

“Lite oroväckande, det kanske blir att färre personer äter skolmaten och färre äter skolmaten och får sämre betyg”, säger en elev till p4 Jönköping. 

Reporter

Tindra Enocson

Tindra Enocson

Journaliststuderande

Dela gärna

Senaste artiklar