Efter två år av distansundervisning så är eleverna tillbaka i skolan. För många har distansundervisningen varit tuff vilket också påverkat deras studieresultat. 

Ofelia Lundberg och Emma Florin som går sista året startade sin gymnasietid under pandemin. Där upplevde de att deras betyg blev sämre under distans.  

Lyssna här på Ofelias och Emmas berättelse om hur det var att plugga på distans:

Robin Fransson 
j22frro@svf.fhsk.se