Erik Fichtelius har sedan länge varit aktiv som journalist. Han har under sin karriär arbetat som chef på Ekoredaktionen, varit VD på utbildningsradion och skrivit flera böcker. En av böckerna: ”Äkta nyheter” gavs ut år 2021, och just nu jobbar han med en uppdatering.

Vad handlar boken ”Äkta nyheter” om?

-Den handlar om ”Vad är det som är uppgiften för alla nyhetsjournalister?” Boken är skriven utifrån mina egna erfarenheter som journalist och genom forskning och internationella händelser som kan bevisa det, säger Erik Fichtelius

Erik Fichtelius sitter just nu och arbetar med en uppdatering av boken. I den nya upplagan så kommer han uppdatera några tidsmarkörer.

-I den första upplagan var det mycket om Trump och hans lögner. I den nya upplagan kommer jag lägga till annat om Putin, han ljuger ännu värre.

Är trovärdig journalistik idag viktigare än någonsin?

-Det är lätt en klyscha att säga det. Men det är viktigt för att demokratin och dess institutioner är idag systematiskt hotade. Det finns försök att montera ned demokratins försvar, genom att undergräva trovärdigheten. Som att måla ut journalister till folkets fiender. Vi är ingens fiender, inte heller någons vän. Vi har ett eget uppdrag att efter bästa förmåga presentera sanna och relevanta nyheter. Det är ett viktigt försvar för demokratin, säger Erik Fichtelius.

Vad anser du om AI:s framfart i samhället?

-Jag är fascinerad av de möjligheter som den gett. Men när den inte vet eller förstår, så kan den hitta på fakta. Däremot, om man ber den berätta med referenser så kan man hitta viktiga referenser man inte tänkt på tidigare. Den är ett intressant verktyg för research, men inget att lita på.

Kan AI utgöra ett hot mot journalistiken?

-Den riktiga journalistikens vara är att vara en process för verifikation. Det är inte en enskild reporter utan en institution. I det här fallet att verifiera fakta, källmaterial och bilders äkthet. Det är en viktig kontrollinstans som allmänheten måste kunna lita på, säger Erik Fichtelius.

Vad är ditt bästa tips till nyblivna journalister?

-Att vara ödmjuk inför uppdraget. Som nyhetsreporter är det viktigt att inte driva en egen agenda. Man ska beskriva problemet och kanske påpeka möjliga lösningar, men själv inte bli en aktivist. Det gäller att försvara den gränsdragningen, för det är så man försvarar trovärdigheten.

Philip Cigård
j22ciph@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4