Erikshjälpen har tillsammans med Vetlanda kommun och Smålandsidrotten inlett ett samarbete om att ge ekonomiskt stöd till barn som vill delta i Vetlanda idrottsskola men inte kunnat betala deltagaravgiften.
   – Vi vill att alla barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter, säger Birgitta Johansson som är programkoordinator för Sverige-arbetet på Erikshjälpen.

Vetlanda idrottsskola anordnas av 18 idrottsföreningar i Vetlanda kommun och är en ideell satsning som riktar sig till barn i årskurs 2. Barnen får pröva på en av de 15 olika idrotterna som erbjuds under ett års tid, för att förhoppningsvis locka fler till att börja med idrott.

– Det är väldigt viktigt att så många som vill kan delta. Vi skickar ut en inbjudan till 280 barn som går i årskurs 2 i Vetlanda, och vi uppskattar det till att ungefär fem procent av barnen är i behov av det här stödet för att kunna vara med, säger Birgitta Johansson.

Erikshjälpen har tidigare samarbetat med en fotbollsskola i Vetlanda och Birgitta Johansson säger att det där var många nyanlända som kommit till staden och behövt ekonomisk hjälp för att kunna delta. I fotbollsskolan, som riktade sig till årskurs 1-6, deltog ungefär 800 barn och då var det ungefär fem procent av barnen som behövde stöd för att kunna delta, vilket är anledningen till att de uppskattar antalet barn till ungefär detsamma när det gäller idrottsskolan.

Deltagaravgiften ligger på 200 kronor, en förhållandevis låg summa men ändå en summa som hindrar vissa från att kunna vara med. De som inte känner att de klarar av att betala avgiften kan ansöka om att få ekonomiskt stöd hos Erikshjälpen.

– Men sedan sponsrar vi även utrustning till viss del, och utlåning av utrustning. Till exempel låneskridskor som brukar vara det största problemet att kunna betala. Det är viktigt för barnen och familjerna att de känner att de kan ha råd med både utrustning och deltagaravgiften, så därför vill vi göra den här satsningen, säger hon.

De anordnar även informationsträffar för att nå ut till alla familjer, men då handlar det inte först och främst om de ekonomiska bekymren utan om föreningslivet i stort, för att visa hur det fungerar i Sverige. Dessa träffar anordnas tillsammans med kultur- och fritidskontoret på Vetlanda kommun och erbjuder tolkstöd för att verkligen kunna nå ut till så många som möjligt, berättar Birgitta Johansson.