Kostnaden för ersättningstrafik skenar - ökat med över 400 procent på tre år

en röd buss från JLT som kör vi ersättningstrafik

Kostnaden för inställda tåg och dess ersättningstrafik som följd visar sig vara ett mångmiljonbelopp. På bara tre år har kostnaden ökat med över 400 procent. – Anledningen till att det skiljer mellan åren beror på att behovet av ersättningstrafik växlar, säger Malin Hellsten, kommunikatör på Jönköpings länstrafik.

24,1 miljoner kronor. Så mycket lade Jönköpings länstrafik, JLT, på ersättningstrafik under 2023, det visar siffror som journalistlinjen.nu tagit del av. 2020 så kostade ersättningstrafiken 6,5 miljoner kronor men på tre år så har kostnaden ökat med nästan 18 miljoner kronor.

– Vissa år är det mer omfattande banarbeten som görs och andra år kan det vara fler tåg som genomgår mer omfattande underhåll. Just 2023 var det extra mycket ersättningstrafik pga omfattande tungt underhåll på tågfordonen samt att det varit brist på reservdelar vilket medfört att tågen blivit stående på verkstad, säger JLTs kommunikatör Malin Hellsten.

Den mesta av ersättningstrafiken som körs är då tågen inte kan användas  som planerat.  För fem år sedan så hade JLT också höga kostnader för ersättningstrafik – men inte alls lika mycket som nu.

Hur finansierar ni dessa utgifter?

– I vår budget så finns en mindre summa i sammanhanget (ca 3 mnkr) avsatt till ersättningstrafik. När ersättningstrafik sätts in minskar andra kostnader när tågen inte kör, exempelvis banavgifter och ersättningar till tågentreprenör. Minskningen av dessa kostnader kompenserar på så sätt kostnaderna för ersättningstrafik, säger Malin Hellsten

Malin Hellsten, JLT, pressbild

Malin Hellsten är kommunikatör på JLT.

Försöker sänka kostnaderna

JLT arbetar nu aktivt för att göra så att ersättningstrafiken inte ska behövas i lika stor utsträckning. 

– För att minska kostnaderna för ersättningstrafik och för att kunna leverera tågutbud enligt tidtabell så arbetas det med att förbättra fordonstillgängligheten på olika sätt. På längre sikt är bl.a. nya tågfordon beställda eftersom de gamla är äldre och i dåligt skick. Om det är i god tid planerade inställelser på tåg är ett sätt att minska kostnaderna att hänvisa till befintlig utbud i regionbusstrafiken i de fall det finns parallellgående trafik, säger Malin Hellsten, kommunikatör på Jönköpings länstrafik.

Reporter

Journalisten Pontus Lind

Pontus Lind

Journaliststuderande

Dela gärna

Senaste artiklar

G-BVQ5VFQ7W4