Antalet personer som intensivvårdas för covid-19 är nu högre än någonsin under pandemin. Ändå så minskas antalet intensivvårdsplatser i Region Jönköpings län. 

Trots att Region Jönköping ser en oroande ökning av antalet coronafall så minskas nu antalet intensivvårdsplatser med en plats per sjukhus, sammanlagt tre platser i länet. Detta på grund av den höga belastningen inom vården. En IVA patient är flyttad till en annan region där läget är lugnare och där sjukhuset ställt sig positivt att hjälpa till i mån av plats. Antalet intensivvårdade i regionen är förhållandevis oförändrad. 


Vi har haft en ansträngd situation på våra intensivvårdsavdelningar under en lång tid. Större regioner som Stockholm och Skåne har runt 30 patienter. Region Jönköping som är mycket mindre har 19 platser, säger Martin Takac, sjukhusdirektör Kirurgisk vård.


Krislägesavtalet för medarbetare på IVA och covid-19 avdelningarna förlängs även ytterligare men det anses inte som en långsiktig lösning då det bara kan användas under en period. Man ser även en ökning av antalet insjuknande i åldrarna 20 till 50 år medan man ser en minskning i åldrarna 70 år och framåt.


Ökningen är väldigt allvarlig och det gäller att alla följer restriktionerna, säger Mats Bojestig, hälso och sjukvårdsdirektör. 

Olle Rydqvist