50 barnmorskestudenter vid Karolinska Institutet har gått samman och skrivit en debattartikel i Aftonbladet, där de meddelar att de inte kommer godkänna en lön under 33 000 kronor efter deras examen. Bristen i landet på barnmorskor är samtidigt stor, men för att förbättra statistiken har Jönköpings län satsat på utbildningsanställningar som har gett goda resultat.

 

Reporter i inslaget är Frida Ohlin.

 

G-BVQ5VFQ7W4