Tusentals tåg i Sverige försenades under 2022 på grund av så kallat ”spårspring” där personer rör sig på spåren runt om i landet. Det är ett stort problem både för att resenärer inte kommer fram i tid men också för att det är en direkt livsfara att befinna sig på spåren. Detta är ett stort problem i Sävsjö i Jönköpings län.

Det kan innebära direkt livsfara att befinna sig på tågspåret men ändå väljer personer att ta vägen över järnvägsspåret. Och detta blir ett allt vanligare i Sverige. Bara under 2022 var det ungefär tolvtusen tåg som blev försenade på grund av att personer befinner sig på eller i närheten av spåren.

Göran Holmberg som är verksamhetssamordnare på trafikledningsområdet syd har en helhetsbild av hur det ser ut i Jönköpings län.

Hur ser problematiken ut med att folk rör sig på spåret i Jönköpings län?

– Det är ett problem, vissa platser är mer utsatta än andra, Sävsjö är särskilt utsatt där personer tar genvägar över spåret eftersom dem förmodligen inte orkar ta den långa vägen runt. Det finns även personer runt om i Jönköpings området som står väldigt nära spåret och fiskar vilket är direkt livsfarligt både för chauffören som kan bli livrädd men även för den som står vid spåret.

Det har naturligtvis hänt under alla år att folk tar genvägar över spåren men att det nu är ett växande problem är oroande och att människor inte förstår allvaret i att befinna sig på spåren. Tågen i modern tid kommer i en oerhörd hastighet och är tystare än förr i tiden och dessutom är det en väldigt lång bromssträcka vilket gör det omöjligt för föraren att stanna om någon står på spåret när tåget kommer.

Vad gör ni för att åtgärda detta problem?

– På vissa platser sätter man upp stängsel men dem blir mellan 60-80 centimeter höga och det går säkert tyvärr att ta sig över om man verkligen vill. Men det är inte heller möjligt att sätta upp stängsel överallt för att förhindra att detta sker.

Att spårspringningar förekommer även i Jönköpings län är någonting som måste upplysas och tas på allvar. Det är olagligt att befinna sig där och dessutom är det oerhört farligt.

Hur ser utvecklingen av folk som rör sig på spåren ut gentemot tidigare år?

– Det är en ökade trend på detta, det blir mer och mer varje år. Fram för allt i Sävsjö om man kollar på Jönköpings län men även den totala volymen i Sverige är ökande. Det är dessutom olagligt att vara närmare än 4.5 meter från spåret.

Både resenärer och personal påverkas på grund av detta. Det går att rädda liv och spara både tid och pengar på att inte röra sig på och omkring spåret.

Martin Sandberg
j22sama@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4