Obama understryker att ett handelsavtal mellan USA och EU kommer ge upphov till fler jobb och mer tillväxt. Han anser att det är viktigt att skapa jobb inte bara för ekonomin, utan även för demokratins stabilitet i länder som är under ekonomisk press.

G-BVQ5VFQ7W4