I flera kommuner i Sverige byggs nu boenden för barn med funktionshinder. Det eftersom barnen förlorat rätten till assistans och föräldrarna inte orkar med den dygnet-runt-hjälp som ofta krävs. Barn med funktionshinder kan därför tvingas att flytta hemifrån enligt ett avslöjande SVT Nyheter gjort.

Edit: Kommuner har efter avslöjandet tagit tillbaka uppgifter om barnboenden.

I en undersökning som SVT gjort där de frågat alla Sveriges kommuner om konsekvenserna av att allt fler personer med funktionshinder de senaste tre åren förlorat statlig assistans svarar över hälften att de nu har stora svårigheter.

113 av de 213 kommuner som svarat, säger att de nu ha väldigt svårt att hjälpa alla och åtta kommuner svarar att man just nu bygger nya boenden för barn och ungdomar. 

Försäkringskassan godkänner allt färre människor rätten till LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Lagen är till för att människor med funktionshinder, bland annat med hjälp av personlig assistans, ska kunna flytta från institutioner och ut i samhället. Men i och med att försäkringskassan ger stöd till allt färre leder det till att funktionshindrade tvingas flytta till särskilda barnboenden.

G-BVQ5VFQ7W4