Elever informeras om politik och ska rösta i skolval

Att gå och rösta och ha kunskap om politik är för många en självklarhet och för många inte alls lika självklart. Därför väljer de flesta gymnasieskolor i Jönköping att informera elever om politik och anordnar egna skolval där ungdomarna kan se hur det går till när man röstar.

– Det är viktigt att vi som skola informerar våra elever om politik och hur man gör när man röstar, förklarar Henrik Ocklander, Samhällslärare på Bäckadahlsgymnasiet.

Om drygt två veckor är det val i Sverige. Och det engagerar många i år och så även gymnasieelever. De flesta gymnasieskolor i Jönköping väljer att ha ett skolval där alla ungdomarna får rösta. Magnus Rönnvall är ansvarig lärare för skolvalet på Erik Dahlbergsgymnasiet. Han berättar att det är en grupp elever från Samhällsprogrammet som har hand om skolvalet och jobbar med att informera eleverna om de olika partierna.
– Vi har bjudit in representanter från de olika partierna för debatt som vi anordnar innan valet, vi hoppas att alla partierna blir representerade, berättar Magnus Rönvall.
Även andra gymnasieskolor i Jönköping som Bäckadalsgymnasiet, Sandagymnasiet, Per Brahe gymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet väljer att satsa på skolval, debatter och även bokbord på de olika gymnasieskolorna.
Kort tid att informera på
Magnus förklarar att det finns svårigheter med att lyckas informera alla eleverna inför skolvalet.
– Eftersom det är 500 nya elever på vår skola har vi väldigt kort tid att informera de på eftersom valet sker så snabbt inpå skolstarten. Även Henrik Ocklander Samhällslärare på Bäckadalsgymnasiet förklarar att det är så svårt att nå ut till de nya eleverna på så kort tid. Dock ser han väldigt positivt på engagemanget hos eleverna idag.
– Jag har varit Samhällslärare i många år och jag märker verkligen att ungdomar idag är mycket mer insatta inom politiken, både på gott och ont, berättar Henrik. Vidare förklarar han att han tror mycket beror på internet där ungdomar kan diskutera, utvecklas tillsammans med andra ungdomar och även vuxna.

Skolvalet kommer ske veckan innan det riktiga valet på samtliga gymnasieskolor i Jönköping .

G-BVQ5VFQ7W4