Det småländska tobaksbolaget Skruf Snus AB är som väntat kritisk till regeringens aviserade höjning av skatten på snus. Mattias Jonsson som är folkhälsosekreterare på Landstinget i Jönköping är dock positiv till höjningen även om också han ställer sig frågande till att skatten på snus höjs dubbelt så mycket som den på cigaretter.

Regeringens budgetproposition för 2015 innehåller en höjning av skatten på snus med 12,1 procent. Skatten på cigarretter höjs med 6 procent.

Skruf skriver i ett pressmedelande att de tror att detta kommer att påverka tobakskonsumtionen i en mer hälsovådlig inriktning.

Det har tidigare argumenterats, från såväl politiker som från tobaksindustrin, att om snuset blir dyrare så ökar användningen av smuggelcigaretter.

Mattias Jonsson arbetar som folkhälsosekreterare med ansvar för tobaksförebyggande på Landstinget i Jönköping. Han säger att höjda skatter är en pusselbit bland många för att minska bruket av tobak, särskilt bland unga. Han ger inte mycket för argumentet att cigarrettsmuggling ökar av höjda tobaksskatter.

Det argumentet kör ju tobaksindustrin med jämt, men det finns inga belägg för att det stämmer.

Borde regeringen inte höja skatten mer på cigaretter om anledningen till höjningen är folkhälsan?

Jo, jag kan tycka att det är märkligt att man höjer snuset mer än cigaretterna, jämför man rakt av så är det inget snack om att cigaretter är skadligare. Därmed inte sagt att det är bra att snusa, det skapar ju ett väldigt starkt nikotinberoende.

Om budgeten går igenom i riksdagen så kommer en dosa snus att bli mellan en och fyra kronor dyrare.

Av: Markus Engberg.

 

G-BVQ5VFQ7W4