På listan över vilka som beställt valsedlar i riksdagsvalkretsen i Jönköping län finns 33 olika partier med. Förutom de sju riksdagspartierna hittar man välkända uppstickare som Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna och Piratpartiet. Men många av partierna på listan är för de allra flesta helt okända. Journalistlinjen.nu har gjort ett nedslag bland de som befinner sig i utkanten av politiken men som vill in.

Frihetspartiet

Ett nystartat parti som säger sig ”vilja sätta den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron”. Partiprogrammet kretsar till stor del kring de förändringar inom rättsväsendet som man vill göra, däribland banta ner polisstyrkan till 14 000 poliser. Enligt en artikel i Aftonbladet från februari i år är två av medlemmarna i styrelsen också medlemmar i MC-klubben Hells Angels.

Andra förslag på förändringar inom rättsväsendet är att dubblera straffen för sexualbrott, barnmisshandel och kvinnomisshandel samt att införa kemisk kastrering av dömda pedofiler och våldtäktsmän redan efter första brottet. Dessutom vill man tillåta användande och innehav av elpistoler för kvinnor i försvarssyfte vid sexuella övergrepp. ”Eventuella dödsfall i samband med användande av elpistol, i bevisbara fall av sexuella övergrepp, skall inte bestraffas” står att läsa i partiprogrammet.

Man vill också tillsätta en särskild grupp med forskare och kriminologer som ska utreda den exakta storleken på ”bikerkriminaliteten”.

Rikshushållarna

Idén som ligger till grund för Rikshushållarna är tanken på en statsbudget helt fri från skatter och moms – en så kallad ”ekologiststatsbudget”. En medborgarlön om 9000 kronor/månad ska betalas ut till alla medborgare direkt från födseln. Staten betalar alla statsutgifter själv. Institutioner som skatteverket, CSN och kronofogden kommer därför enligt partiet ”att gå i graven och ingen sörjande synes”.

Klarar man sig inte på de 9000 kronor som staten betalar ut får man låna från statsbanken helt utan ränta. Partiprogrammets sista punkt är att posten ska vara statlig – ”Ett 20 grams brev skall kosta 1 krona”.

Svenskarnas Parti

 Svenskarnas Parti är partiet som, enligt dem själva, sätter svenskarna först. Som första punkt i partiprogrammet skriver man: ”Sverige ska även i framtiden vara svenskt. Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, ska kunna vara svenska medborgare”.  

Invandrare ska inte tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället och inte heller ska några politiska beslut utgå från andras intressen än ”de etniska svenskarnas”.

 

Aktiv Demokrati

 Trots att partiet bara fick 81 röster i förra riksdagsvalet ställer man upp i år igen. Aktiv Demokrati säger sig verka för att ge medborgarna ”en verklig demokratisk möjlighet att påverka politiken”. Förebilden är Schweiz, där invånarna kan ta initiativ till folkomröstningar som dessutom är beslutande.

Man vill gärna samarbeta med andra små partier för att ta sig förbi 4%-spärren och är öppen för en modernare form av demokrati.

-Jag verkar för att folket ska kunna besluta direkt via Internet i framtiden, skriver Magnus Gustavsson på partiets hemsida. Han står som fjärde namn på partiets valsedlar till riksdagen och beskriver sig själv som socialist, piratfeminist och invandringsskeptisk.

-Med mer direktdemokrati kommer folk bättre kunna avgöra vilka personer som duger för jobbet och välja in dem. Jag kommer att verka för fler folkomröstningar som folket vill ha.

Landsbygdsdemokraterna

 ”Utan landsbygden stannar Sverige!” är partiets motto. Man vill flytta makten från Stockholm då man anser att centralstyrningen har skapat ett utanförskap för de boende på landsbygden.

Andra hörnstenar i partiprogrammet är upprätthållandet och bevarandet av landsbygdens typiska traditioner och kulturarv samt arbetet för en rättvisare fördelning av resurserna mellan storstad och landsbygd.

 

Andra som också vill in:

Europeiska Arbetarpartiet (EAP)

Frihetliga Rättvisepartiet  (För ett demokratiskt och ett folkstyrt Europa utan EU-byråkrater)

Kommunistiska Förbundet

Nordisk Union

Republikanska Partiet

Skånepartiet

SPI- Sveriges Pensionärers Intresseparti

G-BVQ5VFQ7W4