Idrotten är Sveriges största folkrörelse och finns överallt i samhället. Men kan alla verkligen ta del av idrotten på samma villkor? Personer med intellektuell funktionsvariation är även de en stor del av samhället, men glöms ofta bort när det kommer till idrott. Vad ges de för förutsättningar att utöva den sport de älskar?

G-BVQ5VFQ7W4