Efter #jkpgåsikt-debatten på Harrys under tisdagskvällen gick Ilan De Basso (S) till hård kritik mot blockpolitiken och dagens minoritetsstyre, och öppnade samtidigt upp ett eventuellt kommande samarbete med Liberalerna och Centerpartiet.
— Jag tror att det är fullt möjligt, säger han till Journalistlinjen.nu.

Debatten, som varade en dryg timme, handlade till största del om vilka som vill samarbeta med vilka partier framöver.

— Jag tyckte det var väldigt lättsamt men ändå viktiga frågor som togs upp för väljarna i Jönköpings kommun, med tanke på den situation som har varit parlamentariskt. Det har varit rörigt och kaotiskt, vilket är ett resultat på ett minoritetsstyre som inte har fungerat helt enkelt, säger De Basso.

S-politikern menar att han och övriga rödgröna partier varnade för detta redan efter valet 2014.

— Minoritetsstyre är fördömande, att gå fram med blockpolitiken på det här sättet. Det är riskfyllt. Allt har ju visat på att vi hade rätt i det. De (Alliansen) har inte kunnat hålla sams internt och har heller inte fullt ut lyckats driva igenom sin politik. Och det har varit hämmande för beslutsfattandet.

Ilan De Basso.
Bild: MyNewsDesk.com


Samarbetsfrågan var det som var mest på tapeten under kvällen. Ni pratade om att ni vill samarbeta med Liberalerna och Centern. Kan du utveckla det?

— Jag tror att det är fullt möjligt. För det första så tror jag inte på blockpolitiken, vi är alla olika partier och vi går till val som enskilda partier. Blockpolitiken har i huvudsak skapats för att säkerhetsställa maktförhållandena, att säkra upp makten, men det tror jag inte på. Det är ett demokratiskt val som ligger i grunden, och det är väljarnas mandat som avgör hur mycket inflytande jag som Socialdemokrat får och vilket inflytande de andra partierna får. Det är därför jag är så otroligt kritiskt mot blockpolitiken, för det håller tillbaka och det är fördömande. Om det är så att det befästs som det är nu, då kan vi lika gärna gå över till ett tvåpartisystem. För snart ser ingen skillnad mellan moderater, kristdemokrater, liberaler eller centerpartister – för att de är ett block hela tiden. Men de går ju faktiskt till val själva. Det är också viktigt att väljarna känner att de partier de har röstat på – att de gör avtryck. Med blockpolitiken så kommer det i skymundan. Då blir det makten som är det primära. Jag känner att det är fördömande, säger De Basso.

Hur ser du då på att många av Allianspartierna säger nej till att samarbeta med er, och istället vill vara i sitt eget block?

— Det är klart att Kristdemokraterna inte vill, som värderingsmässigt är ett högerkonservativt parti, privatiseringsvänligt och som inte har varit med och tagit ansvar för viktiga välfärdsreformer – jag är inte ett dugg förvånad. Vi tror inte heller att vi kan utveckla kommunen i ett samarbete med KD eller M, utan det är Centern och Liberalerna som vi ser att det finns en öppning för. Förutsatt att vi inte får majoritet i den rödgröna koalitionen förstås.

Att Socialdemokraterna ser ett möjligt samarbete med Centern och Liberalerna finns flera skäl till, menar De Basso.

— För det första är det ju politiken. Om man pratar om att vi ska försöka nå en majoritetskoalition så tror jag att man får gå ner på sakpolitiken. Tittar vi på synen på välfärden, resurserna till skola, vård och omsorg, privatiseringar. Centern har vi samarbetat med i årtionden i Jönköpings kommun, Liberalerna har också varit väldigt tydliga värderingsmässigt. Däremot har KD och Moderaterna vacklat hela tiden, i synen på SD också. Så om vi ska kunna nå blocköverskridande så tror jag det mest realistiska är med Centern och Liberalerna – däremot är SD inget alternativ för samarbete för oss.

Även Ann-Marie Nilsson (C) är positiv till ett kommande samarbete med Socialdemokraterna.

— Det är klart att vi strävar efter ett Alliansstyre, men vi tycker samtidigt det är viktigt att ha majoritetsstyre. För vi upplever att det är väldigt slitsamt och svårt att leda i minoritet, och att det kan leda till beslut och konsekvenser som kan bli ganska allvarliga för kommunen – inte minst ur ekonomisk synpunkt. Mitt parti har ju under många mandatperioder i den här kommunen styrt tillsammans med Socialdemokraterna, och det fungerade utmärkt på den tiden. Sen är ju vårt förstaalternativ Alliansen, men vi tycker majoritetsstyre är att föredra, säger hon.

Nilsson förklarar vidare hur hon anser att minoritetsstyret har fungerat de senaste fyra åren.

— Alltså, det har varit jobbigt och osäkert, men jag tycker i mångt och mycket att det ändå har fungerat ganska bra. Vi har tagit flera budgetar som har gått igenom, med några justeringar när det kommit säråkandes som då inneburit större kostnader, men de har varit hanterbara. Men det här sista året har vi ju haft en oerhörd turbulens, framför allt därför att några har hoppat av i Moderaterna. Detta har ju gjort att vi blivit en försvagad Allians, och det är ju det som har utlöst den här svåra situationen som gjorde att vi kände att det fanns en osäkerhet i vilken budget som skulle kunna gå igenom.

Liksom Socialdemokraterna kan inte Centerpartiet se sig samarbeta med SD. Inte heller Vänsterpartiet, vilket Ann-Marie Nilsson förklarar vidare varför.

— Sverigedemokraterna är helt uteslutet för vår del, och det handlar om den ideologiska grunden. Deras politik och deras ideologiska grund, den bygger på att man gör skillnad på människor beroende på vart man kommer ifrån och vem man är. Det är helt oacceptabelt för Centerpartiet. Sen ligger också Vänsterpartiet väldigt långt ifrån oss ideologiskt, så det är svårt att se att vi skulle ingå ett organiserat samarbete med Vänstern.

Med mindre än ett år kvar till valet ser Socialdemokraterna och Ilan De Basso många viktiga frågor framför sig som måste lösas.

— Utveckling av förskola och grundskola, motverka kunskapsklyftorna för barn och unga i skolan, att utveckla äldreomsorgen och göra den mer tillgänglig samt höja kvalitén och förbättra personalens arbetsvillkor. Vi har en jätteuppgift framför oss. Det jag ser framför mig är att vi socialdemokrater, vi ska gå i täten för att utveckla den här kommunen. Vi är redo att göra det, vi är beredda att ta ansvar för det. Det är det jag ser framför mig, tillsammans med andra partier som har samma agenda.

Han fortsätter:

— Vi kommer att verka för att ha en så stark socialdemokrati som möjligt. Vi kommer inte för vår del försätta Jönköpings kommun för den oordning och det kaos som har varit under de gångna åren. Jag hoppas att alla partier har tagit någon lärdom av det här.

Kommunen är ju Alliansstyrt nu. Ser ni möjligheten att det kan bli ni som styr efter valet nästa år?

— Definitivt. Jag tror de fyra gångna åren har visat att det är en ganska trött Allians. Det är inga nya idéer, det är snarare en förvaltningspolitik som kommer år efter år. Här krävs det en ny koalition med nya idéer. Jönköpings kommun måste ta kliv i sin utveckling, och våga göra saker. Att våga göra saker, det tror jag är väldigt viktigt. Utan att på något sätt äventyra kommunen, utan att faktiskt visa mod och stå upp för de beslut som behöver tas. Det tror jag är fullt möjligt. Att också skapa en ökad dynamik, med samarbeten över blockgränserna. På så sätt skulle vi komma bort från den här hämmande och fördömande blockpolitiken som vi har fått här i Sverige.

Ann-Marie Nilsson har däremot svårare att svara på hur utgången kan tänkas bli efter nästa års val.

— Det kan jag inte sia om idag. Man försöker få så många röster som möjligt för man vill ju naturligtvis ha inflytande och påverkan. Sen gäller det att hitta fram en bra lösning för kommunen och skapa en stabilitet. Vi i Centerpartiet kommer jobba utifrån de frågor som är viktiga för oss: som handlar om en tydlig miljöpolitik, att bygga ett hållbart samhälle, att motverka klyftor som vi ser både mellan stad och land och klyftor mellan de som har jobb och de som inte har jobb. Det tycker vi är otroligt viktiga frågor för framtiden. Det kommer vi lyfta fram och jobba för.