Lagom till att valspurten kom Niklas Piensohos bok, Ditt viktigaste val. Niklas Piensoho är pastor och föreståndare för Sveriges största Pingstförsamling, Filadelfia i Stockholm, detta är hans stjätte bok och den sägs sig vilja bidra till valtiden med frågor om välfärd på djupet.

Den tar upp frågor och berätta historier utifrån fyra tema:Vård för stjälen, Kunskap för livet, Omsorg på riktigt och Arbete med mening. Förutom boken har sex frikyrkoorganisationer i Sverige gått ihop och har en nationell kampanj. Det finns en hemsida nationellt och olika kyrkor har valt att behandla kampanjen på olika sätt. Hur det gör i Pingstkyrkan i Jönköping berättar Chatrine Carlsson, föreståndare för Pingst Jönköping.

 Chatrine Carlsson Jönköping

De har även haft ett valtält utanför sin byggnad varje lördag. Om detta berättar Marcus Mohlin, medlem och även bloggare på www.dittviktigasteval.se

 Marcus Mohlin-Torget

Kampanjen innehåller boken, hemsidan men också ett valmanifest där utdrag ur Piensohos bok.

En annan del i Pingst kampanjmånad var att sista veckan bjuda in till samlingar i tema Arbete med mening. Torgny ”Tojje” Wirén, Präst i Svenska Kyrkan i Jönköping pratade under en lunch i Pingstkyrkan, han kommenterade valsatsningen som Svenska Kyrkan inte är med i så här:

 Tojje Wirén

Har då tro och politik något med varandra att göra? Alla tre svara.

 Alla tre

Tar kyrkorna tillfället i akt att föra fram sin sak i valtider eller utnyttnar de tillfället att predika?

Chatrine Carlsson igen

Chatrine till sist

G-BVQ5VFQ7W4