Sveaskog fick för några dagar sedan greenwashpriset. Priset delas ut till en organisation som lovat mer än vad de gjort i miljöväg.
– Det här är en ögonöppnare och vi tar till oss av kritiken som vi får av Jordens vänner, säger Sveaskogs representanter på presskonferensen.

Svenska Greenwashpriset är ett pris som tilldelas ett företag, organisation eller person som lagt energi på att skapa en grön image istället för att vidta miljöåtgärder. I åt tilldelades priset det statliga bolaget Sveaskog till följd av mycket skogsavverkning och en överdrivet grön marknadsföring. 

-Det är ju inte roligt att få detta pris men vi hoppas att det ska hjälpa oss framåt, säger Ellinor Andersson som är VD på Sveaskog. 

Priset har fått företaget att tänka om kring sin skogsavverkning.  Sveaskog kommer satsa på hyggesfritt- och karlhyggesfritt skogsbruk.  Med den hyggesfria metoden menas att skogen används utan att marken någonsin blir kal. Precis efter avverkning så planterar man nya plantor. Den karlhyggesfria lösningen är att ett avgränsat skogsområde avverkas helt och det gör man när skogen är så tät att vissa träd inte kan växa. Enligt Andersson är dessa metoder framtiden. 

-Det här är framtidens hyggesbruk. Vi ser detta som en långsiktig investering som kommer hjälpa oss att bedriva en hållbar skogsproduktion framöver.

De två metoderna kommer inte alltid att användas. Det finns två undantag. Dels vid kriser så som orkanen Gudrun 2005 där liv var i fara men även när insekten granbarkborre finns i närheten. 

-Till exempel med granbarkborre behöver vi avverka träden som har denna insekt för att det inte ska spridas. Om stora partier skog smittas är det en stor förlust för Sveriges ekonomi, säger Andersson. 

Trots kritiken ser Sveaskog positivt på framtiden och kommer vidta de åtgärder som krävs. 

-Vi tror att vi tillsammans med våra klimatexperter och anställda kommer kunna anpassa vår verksamhet efter vad som är önskvärt i samhället. Nu är det fokus på ekologisk hållbarhet och det är det vi satsar på nu. Detta kan dock ändras längs resans gång, avslutar kommunikationschefen Zuzanna Lewandowska.

Josef Jacobson 
j20jajo@svf.fhsk.se

Adam Fischer
j20fiad@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4