Kan regeringen gå in och ändra på en dom? Ja det är vad många av dagens ungdomar tror. Enligt den senaste mätningen har ungdomar väldigt dålig kunskap om vad en domstol gör och hur en tingsrätt fungerar. 
– Man blir lite mörkrädd att det är en sån stor okunskap bland så många om vad en domstol är och inte vet hur en rättegång ser ut och dess funktion i samhället, säger Karin Nacke, lagman vid Jönköpings tingsrätt.

Under de senaste veckorna har #jagvetvadensnippaär fått stor spridning på social medier efter hovrättens uppmärksammade fall där en 50-årig man friades från misstankar om barnvåldtäkt. Vilket har lett till att trovärdigheten tills rättssystemet har ifrågasatts av många människor. 

–Vi jobbar väldigt mycket med förtroendefrågor och försöker vara ute i medier och förklara våra domar och beslut om varför det blev som det blev.  Jag har ingen mätning på denna domen men min magkänsla säger att förtroendet svajade och det blev en stor storm, säger Karin Nacke.

Trots detta är är det idag betydligt mycket fler tjejer som utbildar sig till jurister och vidare utbildar sig som domare än vad det är män. I Jönköping är det betydligt mycket mer kvinnliga domare och i många ställen runt om Sverige är det 50- 50.

– När jag började jobba på domstolen för många år sen var det väldigt få kvinnliga domarchefer om man jämför med nu. Det händer saker under åren och det har blivit som en ketchupeffekt, kommer det in fler tjejer så söker flertals in säger Karin Nacke.

J1  besöker tingsrätten i Jönköping. Karin Nacke förklarar hur en rättegång går till. 

Att gå till en tingsrätt kan för många kännas lite läskigt det kan vara första gången man vittnar eller döms för ett brott. I en tingsrätt döms allt från våldsbrott, trafikmål till adoptioner och konkurser. Och i vanligaste fall går allt smidigt men ibland kan det förekomma våld och stök. 

– Ibland får vi signaler från olika aktörer i målet att det kan finnas personer som är stökiga och vet vi om det så kallar vi ibland till polisen eller våra egna ordningsvakter som sitter med i salen eller utanför. Och bara det kan vara lugnande att det finns en vakt som är på tårna, säger Karin Nacke.

Vad är en god domare? 

– En god domare lyssnar på parterna och förstår det som läggs fram ser till att man har den kompetens som krävs för den uppgiften och se till så att man hela tiden utveks sig. Besvarar all dem frågorna som ställs i  rättegången. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är att man känner att man tiden gör skillnad. Man är i skenet och få se samhällsutveckling och möter hela tiden människors öden, Karin Nacke lagman vid Jönköpings tingsrätt.

Halimo Ali

a21alha@svf.fhsk.se

Pernilla Bursell

f21bupe@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4