IMG_0008

Glesbygdsfrågorna har hamnat i fokus. Gunilla Holmberg–Karlsson på stadsbyggnadskontoret i Jönköping anser att kommunen har en levande landsbygd men att kollektivtrafiken kan förbättras. Anna Nilsson som driver Öresrums Livs är inne på samma linje.

– De borde tänka mer på bussförbindelserna, så att det är lättare att komma hit eller åka här ifrån, säger Nilsson.

Jönköpings kommun satsar mycket på utvecklingen av stadskärnan; kommunen har en stark vision om hur Jönköping ska se ut i framtiden.

Men hur ser kommunen på landsbygdens utveckling? Sedan 1990 har kommunens befolkningen på landsbygden ökat med 21% att jämföra med 16% i tätorterna.

Gunilla Holmberg-Karlsson, på stadsbyggnadskontoret, säger att Jönköpings kommun inte kan jämföras med de stora glesbygdskommunerna i norra Sverige. Här är avstånden inte så stora och många arbetar och handlar i tätorterna. Genom att tillåta bebyggelse i de mindre orterna bidrar kommunen till att serviceinrättningar och butiker kan finnas kvar.

– De orter som vi tycker har större utvecklingsmöjligheter är de där det finns en bra kollektivtrafik, de som ligger utefter stråken, säger Holmberg-Karlsson.

Hon berättar att kommunen tidigare främst fokuserat på att underlätta för de som pendlar till och från arbetet. Dagens landsbygdsbor vill kunna resa kollektivt även under kvällar och helger.

Örerumslivs är en anrik lanthandel utanför Gränna. Deras närproducerade isterband har satt den lilla butiken på kartan. När butiken 2010 hotades av nedläggning så bestämde sig Anna Nilsson att ta över.

– Jag känner mycket för bygden och när de inte lyckades sälja så bestämde jag mig för att försöka driva den vidare, säger Anna Nilsson.

– Visst är det tufft men man får arbeta hårt.

Hon berättar att intäkterna under sommarhalvåret, då befolkningen i Öresrum är större, gör att butiken kan klara sig även på vintern.

Hon avslutar med en önskan om att kommunen skulle utveckla kollektivtrafiken för att underlätta för alla dem som väljer att arbeta och bo på landsbygden.

Av: Markus Engberg

 

G-BVQ5VFQ7W4