Åsa Jonsson Sköld, funktionschef för individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun.
Åsa Jonsson Sköld, funktionschef för individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun. Foto: Robert Dobrescu

 

Jönköpings kommun har under gårdagen gått ut med en allmän förfrågan till Jönköpingsborna om att de söker boenden. Anledningen är den ökade tillströmningen av flyktingar som väntas komma från Syrien. I dagsläget saknar kommunen boenden till 20 flyktingar, säger Åsa Jonsson Sköld, funktionschef för individ- och familjeomsorgen. 

Man har via tidningar och kommunens hemsida skrivit en annons om att kommunen i dagsläget söker boende till 20 flyktingar som de inte lyckats ge något boende ännu. Men nu så hoppas man på att allmänheten ska ställa upp och visa sin solidaritet för alla de människor som kommer flyendes från hemländernas tortyr och grymheter. I annonsen kan man läsa att de inbjuder till ett informationsmöte för de som känner sig intresserade av att hyra ut sin lägenhet. Flyktingarna själva blir hyresgäst och kommen kommer inte fungera som en tredjepart utan det kommer skötas som det gör i vanlig ordning. Den enskilda flyktingen kommer själv att stå som hyresgäst.

Projektet har kommunen valt att döpa till ”Öppna din dörr”. Öppna din dörr för någon som tvingats fly från sitt hemland. Varje vecka kommer 2000 flyktingar till Sverige. Personer som är på flykt undan förföljelse, förtryck och krig i sina hemländer. Några av dessa personer kommer att behöva en bostad i Jönköpings kommun, skriver de i sin annons.

– Socialtjänsten fick i uppdrag av kommunfullmäktige att gå ut med en annonskampanj som skulle rikta sig till privatpersoner eller mindre privata bostadsägare, säger Åsa Jonsson Sköld.

Och det har nu fullföljts och nu inväntas resultatet som de hoppas på kommer att bli positivt för att behovet är så stort. Bostadsbristen som råder i Jönköping ligger på en politisk nivå och där det också arbetas aktivt med att få företag att bygga fler lägenheter. Exempelvis i Fagerslätt byggs det för tillfället lägenhetshus där vissa av lägenheterna kommer att gå till flyktingar.

– Enligt Migrationsverket så kommer det ökade grupper främst från Syrien och Eritrea. Det är de stora grupperna som vi måste hjälpa just nu, säger Åsa. Men samtidigt så finns det fortfarande människor från Irak och Somalia som kommer hit, fortsätter hon.

I dagsläget är det så att kommunen måste gå ut till allmänheten för att få loss fler lägenheter då kommunen själva inte kan lösa problemet.

Migrationsverket bedriver idag olika asylboenden runt om i landet. Där bor personer som ännu inte fått bostad och det blir i längden väldigt svårt för de flyktingar som kommit hit.

– Blir de kvar på sådana asylboenden så försenas deras integration ännu mer. Och det är inte vad de behöver. Utan en så snabb integration som möjligt är det viktigaste, menar hon.

Annonsen finns att läsa HÄR
Reporter: Emil Qvarnström
Foto: Roberto Dobrescu
G-BVQ5VFQ7W4