Cecilia och Louise på föreläsningsturné om konstruktiv journalistik

Vad är konstruktiv journalistik? Det handlar om att rapportera lösningsorienterade nyheter, istället för att enbart kretsa kring det negativa, för att ge allmänheten en så realistisk bild av världen som möjligt.

Vi måste fundera över hur vi presenterar, och vilken bild vi ger av verkligheten, säger Louise Haag.

Cecilia Bodström har arbetat som reporter och programledare på många olika platser, och Louise Haag har varit nyhetschef på radion. Men nu arbetar båda på heltid med redaktionell utveckling.

För Louise Haag började det år 2015, när en dansk journalist hade en föreläsning om konstruktiv journalistik för Sveriges Radio, och hon fastnade direkt.

Konstruktiv journalistik handlar om att rapportera lösningsfokuserade nyheter, istället för att enbart kretsa kring negativa och berättelser om konflikt. Tanken bakom konstruktiv journalistik är att ge berättelser mer kontext och få läsaren mer informerad genom att ge mer bakgrund, så att människor mer kan skapa en mer realistisk syn på världen.

–Det viktigaste är att behålla publiken och samtidigt hitta en ny publik, säger Cecilia Bodström.

Intresset för den konstruktiva journalistiken fortsatte för båda två, och idag åker de omkring och föreläser vid olika utbildningsanstalter och på redaktioner. 

– Vi har en värld där många medier rapporterar negativt. Vi har haft pandemi, elkris och krig i närområdet. I allt detta måste vi plocka fram de bitar som fungerar med samhället. Om vi bara rapporterar om det negativa så stänger människor av och då tappar vi vår publik, säger Louise Haag.

Båda är överens om att den konstruktiva journalistiken är viktig för att allmänheten ska kunna ta till sig nyheterna.

–Om man inte tar till sig nyheterna utan stänger av så tappar vi det demokratiska i slutändan. Om mediekonsumenterna inte får kunskap, eller får reda på vad man har för valmöjligheter eller vet hur samhället fungerar så förlorar demokratin sin styrka, säger Louise Haag.

AI:s framfart

Något som oundvikligt kommer på tal när man talar om konstruktiv journalistik, är den framfart som artificiell intelligens har haft det senaste året, och både Cecilia och Louise tror att den kommer att påverka ännu mer i framtiden.

–Jag tror att det är svårt att förstå hur mycket AI kommer att påverka journalistiken i framtiden, säger Cecilia Bodström.

Louise är inne på samma spår.

–Alla måste nog diskutera hur vi ska förhålla oss till det. Oavsett vilket yrke man är verksam inom, säger Louise Haag.

Reporter

Philip Cigård

Journaliststuderande

Dela gärna

Senaste artiklar

G-BVQ5VFQ7W4