Henric Andersson (S), ordförande för Kulturnämnden i Jönköping. Foto: Eric Löf