Förstaårs studenterna gör sin första TV-sändning.

G-BVQ5VFQ7W4