Under debatten på Södra Vätterbygdens folkhögskola yttrade sig miljöpartisten om kollektivtrafiken. Han menar att även de som inte brukar kollektivtrafiken får också vara med och betal för den.

G-BVQ5VFQ7W4