Tidningsgruppen fick i uppgift att skriva ett beskrivande reportage om samma plats med tolv timmars mellanrum, alltså ett från både natt och dag. Jag valde att en natt besöka den kyrkogård där en nära vän till mig skulle begravas och sedan återkomma en timme efter gravsättningen. Klicka på länken: Natt:DagLeijon

G-BVQ5VFQ7W4