Antalet nya bilar som registrerades i Jönköpings län i september var 1066. Jämfört med samma period ifjol är det en ökning på cirka 17 procent då antalet var 911. Det enligt statistik från Statistiska centralbyrå.

 

Trenden är likadan över hela Sverige. I september i år registrerades 25 927 nya bilar jämfört med 24 012 ifjol vilket är en ökning på cirka 7 procent.

Bertil Moldén är vd på branschorganisationen Bil Sweden och han säger till Dagens Nyheter att ökningen av nyregistrerade bilar är en positiv konjunktursignal. Han tror även att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under resten av året.

 

Skillnaden är stor mellan olika drivmedel. De flesta nyregistrerade bilarna i länet är antingen bensin- eller dieselbilar. Bensinbilar ökade från 252 ifjol till 380 i år och dieselbilar ökade från 604 till 644. Även i Sverige i stort är antalet nya dieselbilar större än antalet nya bensinbilar.

 

De enda drivmedel som har haft en nedgång är gasbilar och el- och laddhybrider. Gasbilar har sjunkit från 23 till 11 och el- och laddhybrider har sjunkit från 17 till 9. Etanol- och etanolhybrider ökade dock från 15 till 20 och elbilar ökade från 0 till 2.

 

Så även om antalet bilar som går på förnyelsebara drivmedel ökar är ändå det största antalet nyregistrerade bilar bensin- och dieselbilar.

G-BVQ5VFQ7W4