Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet. FOTO: Riksdagen.se

Under ett tal vid Vänsterpartiets valstuga i centrala Jönköping kom partiledaren Lars Ohly med klara besked för vad som händer med den svenska järnvägen om de rödgröna vinner riksdagsvalet på söndag.
– Vi vill satsa 100 miljarder mer de närmaste tio åren på att investera i ny järnväg, säger Lars Ohly.

Vänsterpartiet vill också satsa ytterligare åtta miljarder på underhåll av den befintliga järnvägen samt signalsystemet. Enligt Ohly är det bland annat brist på underhåll som gör att resenärerna väljer bort järnvägen, då det leder till exempelvis förseningar och inställda avgångar. Han talade också om att de har en tydlig vision för höghastighetstågen framöver, och i ett första steg ska sträckorna Stockholm – Linköping samt Göteborg – Borås byggas, för att sedan byggas ihop till Stockholm – Göteborg, då med Jönköping som en knutpunkt vid Vättern. Ohly trodde att stäckningen söder om Vättern skulle innebära en restid på två timmar för Stockholm – Göteborg.

Järnvägsmonopolet är tänkt att vara helt avreglerat den första Oktober, klicka här för att höra vad han tycker om det.