Kommunismen har inte utövats på riksdagsnivå sedan Vänsterparitet tog avstånd från ideoligin 1991. Men än lever den kvar utanför poltikens finrum. 
– I varje tid har makthavarna alltid med tand och klor försvarat sin position. Det tror vi kommer hända även om vi vill utveckla demokratin här, säger Erik Ottosson (K). 

Första namnet på Kommunistiska partiets valsedel i Jönköping sitter mitt emot mig – Erik Ottosson. På nätterna kör han truck och på dagarna är han en del av en småskalig valrörelse. Jämte mig sitter hans partikollega Annica Albertsson.

De är medlemmar i ett parti som minst sagt figurerar i den politiska periferin. Under valet 2014 fick Kommunistiska partiet 174 röster till Jönköping kommunfullmäktige. I år ställer man upp med 14 kandidater till samma val

– Vårt mål är att göra oss så synliga som möjligt, dels i den lokala debatten men också erbjuda ett alternativ på riksplanet. Vi är inte låsta till någonting utan vill visa på en helhet i vår poltik som knyter ihop hela landet. Men även fördjupa sig i viktiga frågor för vanligt folk lokalt.

Men vad för poltik vill man driva i Jönköping? Att bevara tändsticksområdet liksom miljöfrågorna kring Vättern är två av de mest angelägna frågorna  Men det är problematiken kring arbeten och bostäder som Ottosson främst lyfter fram.

– Det handlar om  6 timmars arbetsdag inom vården.  Det har visats vilka vinster man kan få genom det. Lägre sjuktal, mer aktiviter och gladare personal. Inga delade turer. vi vill att folk ska ha en trygghet och en sammanhållen arbetsdag. Vi vill se att det byggs bostäder utefter människors behov. Hyrorna måste sättas så vanligt folk kan bo där, det ser vi inte idag.

Det är inte bara arbetsförhållande inom vården som Ottosson vill förändra, han vill se en reformation i hela arbetsstrukturen.

– Företagen i sig har enorm makt, makt över människorna som arbetar och säljer sin arbetskraft. Vi vill skjuta på den maktbalansen och det är bråttom. Som det sett ut det senaste femtio åren har det gått rakt åt rakt motsatt håll från hur utvecklingen såg ut tidigare då arbetande befolkningen ändå hade en kraft i sig själv och i sin organisation. Sociala förbättringar och arbetsregler som man tillkämpade sig då håller på att vändas tillbaka. Initiativet ligger idag hos den ekonomiska makten.

” Inte många steg till fascism”

Samtalet tar snart avstamp i partiets ideologi som präglade stora delar av 1900-talets Östeuropa och som i dess spår skördat miljontals offer, bland annat i ryska revolutionen 1917 som innebar att Vladimir Lenin tog makten från den tsaristiska regeringen. Ottosson menar dock att politiken som partiet bedriver idag inte är besläktad med kommunismens Sovjet, utan formad av den socialistiska arbetarrörelsen.

 – Begreppet kommunism ser vi att vissa använder sig av och benämner sig själva som, men det är ingenting som vi håller med om att det skulle stämma. Vi har ju en syn på socialism och kommunism. Vi vill skapa socialism i Sverige.  Vi är inte släkt på annat sätt än att arbetarrörelsens historia är vår historia.

Men trots den minst sagt problematiska historien som Kommunistiska partiets är sprunget ur är valprogrammet inte befriade från våldsbejakande formuleringar. Partiet är dessutom uttalat revolutionärt.

– Vi hävdar att mänsklighetens utveckling sker i motsättningar. I Sverige är ganska lågintensiva på motsättningsplanet i och med att den ekonomiska makten tagit initiativet, de trycker tillbaka den arbetande befolkningen. I varje tid har makthavarna  alltid med tand och klor försvarat sin position. Det tror vi kommer hända även om vi vill utveckla demokratin här.  Det kommer att inte tillåtas, det är inte många steg till fascismens utveckling. Då måste arbetarklassen vara redo att försvara sig.

Annica inflikar:

– Om man ser det historiskt så kom ju inte samhällssystemet vi har idag,  kapitalismen, till fredligt. Borgarklass kom ju fram i den franska revolutionen som inte var oblodig och i revolutioner i England på 1840-talet. Borgarklass har ju kommit till i klasskamp.

Men en väpnad kamp är inte aktuell förrän arbetarrörelsen kräver det.

– Vår uppgift att vara en kraft som hjälper till och bidrar i organiserade och okorrumperade  Där arbetare själva på alla plan organiserar sig på alla plan på bättre villkor. Vi kommer inte springa före, vi kommer inte göra nåt som arbetarklassen inte vill. Vi är bara ett parti, en skola, vi är bara vanliga arbetare själva.

G-BVQ5VFQ7W4