Currently browsing

Page 3

Med träningen som dröm

Pernilla Ekh, 44 år levde i sin dröm att träna under många år, men fick den krossad av en utmattningsdepression i slutet …