Det är mycket historia om porr som ni inte vet om. Här i inslaget visas allt från 20-talets början till nutid. Dessutom en expertpanel bestående av en präst och två ungdomar som ger sin syn på ämnet. 

G-BVQ5VFQ7W4