Lyssna på inslaget
dam_brevlada
Nästan varannan olycka med fotgängare inträffar när det är mörkt. Den 6 november delade Skydd mot olyckor-gruppen, SMO, ut ca 3000 reflexer runt om i Jönköping. Henrik Fallegård, trafiksamordnare vid Jönköpings Kommun tror att reflexer kan minska olyckor på kort sikt. 
– Vi nordbor är enligt undersökningar väldigt dåliga på att använda reflex, det visar undersökningar som bland annat försäkringsbolag har gjort. 
Jönköpings kommun tillsammans med räddningstjänsten, polisen och NTF i Jönköpings län ingår i Skydd mot olyckor-gruppen och varje år samordnar de en reflexkampanj för att få Jönköpingsborna att använda reflex. I år var det dags den 6 november och de stod på fyra olika platser i kommunen. Henrik Fallegård, trafiksamordnare vid Jönköpings kommun, hjälpte själv till att dela ut reflexer vid korsningen Kungsgatan/Klostergatan på Söder i Jönköping.

– Använder du reflex förbättrar du dina chanser att inte bli påkörd i trafiken betydligt. Riskerna reduceras med 85 procent. Samtidigt är det viktigt att betona att alla trafikanter bär ett gemensamt ansvar, oavsett om du är gående, cyklist eller bilist, säger Henrik.

Nästan hälften av alla dödsolyckor och svåra påkörningsolyckor inträffar under november, december och januari. Om du har mörka kläder så ser en bil dig på ca 25 meters avstånd men om du bär reflex så syns du på 125 meters avstånd. Du har inte alls samma uppfattning som fotgängare som om du är bilist.

Responsen har tidigare år varit god och responsen i år var inte sämre.

Nikki Bladh

G-BVQ5VFQ7W4