Pandemin har slagit hårt mot Jönköpings Klätterklubb (JKK) som tvingats stänga ner sin verksamhet. I vanliga fall är de runt 250 verksamma medlemmar men tappar stadigt.

-Allt kul är ju inställt, och det suger nåt så in i helvete, säger Henric Wahlgren, ordförande för klubben.

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Den ideella föreningen JKK håller till på Racketcentrum i Jönköping. Kurser och undervisning har fått ställas in, lokalen är för liten för att kunna samlas där i nuläget. Det är främst de unga som drabbats eftersom de inte kan få ta del av kurserna, men även gymnasieungdomarna som ställt upp som extrajobbare får inte sin extra inkomst för det arbete de kunnat utföra. 

Lokalen går att hyra för privatpersoner, men det krävs att du har ett grönt kort och har egen utrustning vilket betyder att de som inte har tillgång till detta inte har samma möjligheter att få ta del av klättringen. Man klättrar ofta två och två eftersom en är ansvarig för att säkra repen. Pandemin gör det svårt att vara många på samma ställe så flera har helt enkelt valt att inte klättra alls.

-Vi vet inte hur många av ungdomarna som kommer tillbaka i höst, eller om vi kommer kunna öppna som vanligt. Vi vet inte heller hur många som kommer sluta idrotta eller byta sport, berättar Henric

Ekonomin är också ansträngd, eftersom verksamheten fokuserar på medlemsavgifter och prova-på dagar. Lokalen måste också betalas eftersom de hyr den från Racketcentrum. De har sökt bidrag från kommunen och det senaste kvartalets budgetrapport visar att de tappat upp mot 110 000 kr. All omsättning går till att rusta upp hallen eller deras olika anläggningar för utomhusklättring.

Henric tror trots den svåra situationen att framtiden kan bli bättre;

-Vi har kommersiella intressenter som är intresserade av att etablera sig i Jönköpingsområdet och Racketcentrum har visat intresse för att expandera klätterhallen. Men det hänger på oss som förening att driva verksamheten.

Klätterklubben hoppas även att intresset för klättring kan öka i samband med OS i Tokyo där klättring kommer vara med som en olympisk gren för första gången. Faktumet att man vistas mer utomhus kan också leda till att fler vill nyttja anläggningarna för klättring utomhus. Då kommer föreningen troligtvis bli större, menar Henric.

Reporter: Mattias Altgärde

G-BVQ5VFQ7W4