Vad gör brandmän när de inte är ute på larm? Hur är det att vara en brandman och hur är det att gå ut när larmet går? Detta är några av frågorna som besvaras av brandmännen på brandstationen i Jönköping. 

I det här reportaget kommer du få följa brandmännens vardag på brandstationen i Jönköping och hur en vanlig dag kan se ut.

Robin Fransson
J22frro@svf.fhsk.se