Hur är det att växa upp i Sverige och ha ett annat ursprung? Hur är det att stå mellan två kulturer? Och är det viktigt att inte glömma vart man kommer ifrån?

I detta reportage dyker vi ner i just de frågorna, hur det är att känna en saknad till sin bakgrund men kanske också ha förlorat kontakten till den.

 Ett slutprojekt gjort av Samina Burgaj, journalistlinjen 2022. Södra Vätterbygdens folkhögskola.

G-BVQ5VFQ7W4