Under kommundebatten på Harrys i Jönköping på tisdagskvällen sträcktes det ut händer åt både vänster och höger från flera partiföreträdare inför valet i höst. Den som var överlägset mest generös med erbjudanden om samarbete var Sverigedemokraternas Staffan Eklöf. Samtliga representerade partier fick en invit från SD.

– Jag tror att det gynnar demokratin om man kan nå mer kompromisser. Får vi igenom vår politik kan vi samarbeta med vem som helst, sa Eklöf efter debatten.

När politikerna fick göra en lista över vilka partier de kan tänka sig att samarbeta med fick SD-politikern med samtliga sju övriga partier, medan alla andra partiföreträdare utom Peter Jutterström (M) stängde dörren helt till samarbete med SD.

Hur ser du på chansen att få till samarbeten när alla andra partier så tydligt tar avstånd från er?

– Det är svårt att bedöma, men jag tror att de flesta har insett att minoritetsstyre inte är så bra.

KD:s Andreas Sturesson var tydligt inne på att det är viktigt att värna om olikheterna mellan partier även i kommunpolitiken.

– Om många partier samsas om en och samma sak kommer det till slut inte att motsvara vad människor tycker och när människor känner att deras åsikter inte blir företrädda i det politiska församlingarna är det inte bra för demokratin, sa Sturesson.

Staffan Eklöf kommenterar Sturessons ståndpunkt så här:

– Jag tror han har helt rätt i det, jag tror det är absolut nödvändigt med de här skillnaderna.

Du håller alltså med Sturesson om att de här skillnaderna är viktiga, samtidigt som du vill samarbeta med alla partier. Du ser inga ideologiska hinder med att samarbeta med vissa partier som står väldigt långt ifrån er?

– För det första ligger vi i mitten på höger/vänster-skalan i de flesta frågor. Men det kan vara ett problem, men jag tror det finns mer att vinna på det. Jag tror genuint på att vi måste börja samarbeta, vi måste släppa de här låsningarna som vi har och som framför allt andra partier har gentemot oss.

Men ni har inga problem att sträcka ut händer till både höger och vänster?

– Det hänger ihop med det jag sa tidigare om att när man gör en kompromiss måste man vara tydligt mot väljarna vad det är man kompromissar kring, vad vi faktiskt får igenom.

Anton Rimstedt