Samtliga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, är överens om att höja presstödet med 20 procent i början av nästa år. Syftet med ökningen är att återuppväcka områden i landet – som förlorat eller håller på att förlora sin lokala journalistik.

Den 1 januari 2019 ska presstödet höjas med 20 procent. År 2020 ska stödet ha utökats till 677 miljoner jämfört med dagens 577 miljoner.

Detta efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Det enda undantaget är Sverigedemokraterna, som inte ställer sig bakom förslaget som togs fram tidigare i år.

Utgångspunkten, menar regeringen, är att stötta nyhetsjournalistik i områden utanför storstäder och tätorter där den oberoende pressen har svårare att överleva.

Enligt regeringen är stödet ”en förutsättning för den fria pressens framtid” och en nödvändighet för att ”främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet.”

Stödet kan ges till tryckta tidningar, radio, webbsidor och journalistik i rörlig bild.

”Det är avgörande för demokratin att en granskande och oberoende journalistik inte bara finns i storstadsområdena”, skriver regeringskansliet på sin på sin hemsida.


G-BVQ5VFQ7W4