Psykologiuppgiften att under sju dagars tid vara helt utan sociala medier blev en stor utmaning för flera av gymnasieleverna på samhällsprogrammet på Sandagymnasiet i Huskvarna den här veckan.

– I början av veckan fick jag ångest och ville bara pilla på telefonen, säger Hedvig Arvidsson.

Under sju dagar fick eleverna på samhällsprogrammet på Sandagymnasiet i Huskvarna lägga undan sina telefoner och koppla bort sig från sociala medier. Tove Buskas, lärare i Psykologi var den som i veckan gav eleverna uppgiften. 

– Den generation ungdomar jag träffar kallas “I-generationen”, de har inget minne av ett liv utan uppkoppling, De  får prova på hur livet var förr” säger Tove.

Streamingtjänster, sociala medier, spel, all skärmtid vi samlar på oss under dagen påverkar oss på olika sätt, speciellt sociala medier har en negativ effekt , förklarar hon.

Under en veckas tid bad hon alltså sina elever att koppla bort sig från sociala medier och minska sin allmänna skärmtid på både dator och mobil.

Ett experiment som Tove Buskas under många år har använt sig av och delat ut för att hjälpa eleverna att hitta en förståelse i hur mycket det faktiskt påverkar en, både fysiskt och psykiskt. 

Uppgiften går ut på att i så stor utsträckning man kan, leva utan uppkopplingen och under varje dag skriva loggbok om hur dagen varit.  Har man märkt av några symptom i kroppen eller har man kanske hittat kompensatoriska beteenden? Efteråt skrivs en analys om tankar, känslor och beteende för att göra en självrannsakan.

– Självklart är vi en skola och eftersom uppgiften ska utföras på fritiden kan vi inte ställa krav. Klarar man bara två dagar innan man bryter ihop är det också ett resultat, säger hon.

Något många elever kommer tillbaka med som svar efter veckans gång är att de i början av veckan kände en högre ångest som sedan minskade, ett utanförskap, men också att man hittat nya saker att göra. 

En elev som blivit positivt överraskad av sin utveckling är Hedvig Arvidsson. 

-I början av veckan fick jag ökad ångest, började pilla på telefonen,  var rastlös, arg och stressad. Men nu har jag fått ett lugn, det är väldigt skönt och jag bryr mig inte alls om vad andra gör på sociala medier. 

När läraren delade ut uppgiften i klassrummet blev reaktionerna olika, Hedvig blev inte alls glad. Men ju mer hon tänkte på det desto mer  positivt inställd blev hon till vad det kunde ge henne. 

För att inte längre känna stress valde hon att umgås mer med familjen och till och med smita förbi bokrean och köpa böcker, något hon inte tidigare har gjort. 

Hedvig raderade sina sociala medier och kommer göra det igen. Under veckans gång har hon också märkt hur andra sitter fastklistrade vid sin telefoner.

– Man känner ett utanförskap när andra tittar i sina skärmar,  känner att folk är väldigt otrevliga. Inser nu hur dumt det är med sociala medier, avslutar hon. 

Inför uppgiften fick eleverna kolla på “The social dilemma” , en omtalad dokumentär på Netflix och även jobba med medias utveckling för att bättre förstå problematiken.

Josefin Norlund
j20jono@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4